Thiết bị lưu trữ, HDD box, HDD mobile, o cung di dong, hop dung o cung, hdd box 2.5, hdd box 3.5

Cung cấp các loại HDD box, hdd docking, ổ cứng di động, hdd box sata, hdd box 2.5, hdd box 3.5, đầu đọc thẻ đa năng, đầu đọc thẻ ssk, đầu đọc thẻ hộp sắt