Card PCI to RS232 8port

1.350.000 

In stock

Mã hàng: #1340 Danh mục:

Card PCI to 8 RS232 cung cấp 8 cổng RS232. Cổng RS232 được dùng để kết nối máy tính với các thiết bị điều khiển như các máy thiết bị y tế, các thiết bị tự động hóa, các case ATM, các máy thiết bị siêu thị…
####

Card PCI to RS232 8port - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Card PCI to RS232 8port - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Card PCI to RS232 8port - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Card PCI to RS232 8port - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Menu chính

Card PCI to RS232 8port

Card PCI to RS232 8port