Nguồn 5V-2A 5.5m x 2.5mm, Nguồn phụ kiện điện tử

60.000 

In stock

Mã hàng: MS1896 Danh mục:

Dùng cho cấp nguồn Switch, bộ chia, các bộc huyển đổi
####

Nguồn 5V-2A 5.5m x 2.5mm, Nguồn phụ kiện điện tử - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Nguồn 5V-2A 5.5m x 2.5mm, Nguồn phụ kiện điện tử - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Nguồn 5V-2A 5.5m x 2.5mm, Nguồn phụ kiện điện tử - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Nguồn 5V-2A 5.5m x 2.5mm, Nguồn phụ kiện điện tử - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Menu chính

Nguồn 5V-2A 5.5m x 2.5mm, Nguồn phụ kiện điện tử

Nguồn 5V-2A 5.5m x 2.5mm, Nguồn phụ kiện điện tử