Card PCI-E 1X to USB 3.0 2Port Buffalo 2U3S2

480.000 

In stock

Mã hàng: #2131 Danh mục:

Card PCI-E to USB 3.0 2Port Buffalo. Cung cấp 2 cổng USB 3.0 tốc độ 5Gbps. Dùng cho case máy bàn thường, case mini
####

 Card PCI-E 1X to USB 3.0 2Port Buffalo 2U3S2 - Phụ kiện điện tử Việt Nam

 

 

 

 

Card PCI-E 1X to USB 3.0 2Port Buffalo 2U3S2 - Phụ kiện điện tử Việt Nam

 

 

 

 

Card PCI-E 1X to USB 3.0 2Port Buffalo 2U3S2 - Phụ kiện điện tử Việt Nam

 

Ảnh thực tế Sản phẩm

Card PCI-E 1X to USB 3.0 2Port Buffalo 2U3S2 - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Card PCI-E 1X to USB 3.0 2Port Buffalo 2U3S2 - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Card PCI-E 1X to USB 3.0 2Port Buffalo 2U3S2 - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Card PCI-E 1X to USB 3.0 2Port Buffalo 2U3S2 - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Card PCI-E 1X to USB 3.0 2Port Buffalo 2U3S2 - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Menu chính

Card PCI-E 1X to USB 3.0 2Port Buffalo 2U3S2

Card PCI-E 1X to USB 3.0 2Port Buffalo 2U3S2