Card PCI-E to USB3.0+Esata+SataIII 6G/s

320.000 

In stock

Mã hàng: MS1465 Danh mục:

Card PCI-E to USB3.0+Esata + SataIII 6G/s . Cung cấp 1 cổng USB 3.0, 1 cổng Esata và1 cổng SataIII 6G/s
####

Card PCI-E to USB3.0+Esata+SataIII 6G/s - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Card PCI-E to USB3.0+Esata+SataIII 6G/s - Phụ kiện điện tử Việt Nam

Card PCI-E to USB3.0+Esata+SataIII 6G/s - Phụ kiện điện tử Việt Nam

 

Menu chính

Card PCI-E to USB3.0+Esata+SataIII 6G/s

Card PCI-E to USB3.0+Esata+SataIII 6G/s